Steun Ypsilon

MIND Ypsilon steunt, adviseert en informeert familieleden en naasten van mensen met een (ernstige) psychische kwetsbaarheid. En komt op voor hun belangen.

Help mee en word lid, word Vriend of doneer.

Logo Vrienden

Word Vriend of bedrijfsvriend

Dankzij vele giften en nalatenschappen maakt de stichting Vrienden van Ypsilon het werk van Ypsilon mogelijk. Alleen met steun van de Vrienden kan Ypsilon haar belangrijke werk voortzetten. De stichting is onafhankelijk en heeft een eigen bestuur. 
Word ook ‘Vriend van Ypsilon’ en draag bij aan het welzijn van patiënt en familie. 
Voor minimaal € 5,- per maand ben je ‘Vriend van Ypsilon’ (donateur). Je ontvangt jaarlijks het Vriendennieuws met berichten over nieuwe ontwikkelingen, acties en de behaalde (financiële) resultaten. Je kunt voor één jaar Vriend worden, maar we hopen natuurlijk vooral op een groot aantal ‘structurele vrienden’.

Voor € 250,- per jaar (minimaal 3 jaar) ben je ‘Bedrijfsvriend’. Je ontvangt jaarlijks het Vriendennieuws en als aandenken het door kunstenares Jannie Benthem ontworpen Ypsilonmannetje.

Als je  € 1.000,- of meer ineens doneert, ben je ‘Vriend voor het leven’ en geef je Ypsilon de zekerheid van je steun. Je ontvangt jaarlijks het vriendennieuws en het Ypsilonmannetje.

De stichting Vrienden van Ypsilon is in 2004 opgericht om gelden bij elkaar te brengen met als doel de vereniging Ypsilon te steunen, zowel financieel als anderszins. De stichting is onafhankelijk en heeft een eigen bestuur. Inmiddels leverde de stichting een belangrijke bijdrage aan verschillende projecten. Een aantal voorbeelden:

Kennisagenda – het vergroten van de invloed van naasten op wetenschappelijk onderzoek. 
In de afgelopen 20 jaar is veel onderzoek gedaan naar psychose. Het belang van familie daarbij wordt groter. Bij Ypsilon willen we ook zélf het wetenschappelijk onderzoek beïnvloeden door onze deskundigheid en ervaringskennis te vertalen in goede onderzoeksvragen. 

De wensen die Ypsilon heeft zijn opgenomen in een eigen kennisagenda. Leden van de wetenschapscommissie stelden speerpunten vast (zie hieronder) en bepaalden per speerpunt welke rol Ypsilon moet nemen: zelf opdrachtgever zijn of zorgen dat anderen het op de agenda zetten. 

Speerpunten kennisagenda

1. Herstel

2. Kwaliteit van leven

3. Relationele zorg

4. Triadisch werken

5. Cognitieve problemen

6. Rol familie bij medicijngebruik


De klantreis van naasten in de ggz
Door de zoektocht van naasten in de ggz in kaart te brengen via de methodiek van klantreizen hoopt Ypsilon zicht te krijgen op de knelpunten. Waar vinden vraag en aanbod elkaar niet of duurt het zó lang dat de mantelzorger zelf dreigt uit te vallen? De geconstateerde knelpunten maakt Ypsilon visueel en de verbetersuggesties worden opgenomen in verbetertrajecten die organisaties in het sociaal domein zijn gestart om de Wmo beter aan te laten sluiten bij de vragers.

De klantreizen en de daaruit geleerde lessen verwerkt Ypsilon bovendien in een animatie bedoeld voor mantelzorgers ggz, zodat die zich ook rechtstreeks gesteund weten. Deze wordt verspreid via social media, websites en nieuwsbrieven van de projectpartners en de achterliggende organisaties.

Arabische vertaling Help! Een psychose in de familie
Psychosegevoeligheid komt veel voor bij niet-westerse migranten, vooral bij de tweede generatie. Tegelijkertijd is het juist in hun omgeving een enorm taboe.  Voor familieleden en naasten is er weinig informatiemateriaal beschikbaar in de eigen taal. Wat doe je dan als je alleen Arabisch spreekt? Voor hen heeft Ypsilon met steun van de Vrienden én de Vriendenloterij de veel geraadpleegde brochure Help! Een psychose in de familie in het Arabisch vertaald.  Deze editie is ook een welkome aanvulling voor hulpverleners en Ypsilon vrijwilligers. De brochure vormt een goed uitgangspunt voor een gesprek met naasten, het helpt hen om over hun mantelzorgtaken te praten. 

Jaarlijks verschijnt het Vriendennieuws, de nieuwsbrief van de Vrienden van Ypsilon. Met informatie over de projecten die de Vrienden steunt, nieuwe ontwikkelingen, acties en een verslag van de behaalde resultaten.

Klik hier voor het jaarbericht van 2022.

Klik hier om de jaarrekening van 2022 in te zien.

De stichting heeft ten doel de vereniging Ypsilon te steunen op welke wijze dan ook zowel financieel als anderszins ter beoordeling van het bestuur van de stichting.

Klik hier voor het beleidsplan.

Het bestuur van de stichting Vrienden van Ypsilon:

  • Bert Jan Souman, voorzitter
  • Paul Huisman, secretaris
  • Michael van den Berg, penningmeester
  • Frits Dorleijn, lid

Regulusweg 5
2516 AC Den Haag

T
(088) 000 21 20
E vriendenvan@ypsilon.org
W www.vriendenvanypsilon.org

ING: NL73INGB0009636723
Kamer van Koophandel: 24357258

Klik hier voor het privacybeleid.

Schenken

Elke gift, groot of klein, is welkom en wordt goed gebruikt. Schenken kan op verschillende manieren. Omdat zowel de vereniging MIND Ypsilon als de stichting Vrienden van Ypsilon de ANBI-status hebben, kan een gift voor jou belastingvoordeel opleveren.

Neem bij vragen contact op met het landelijk bureau via
088 0002120 of vriendenvan@ypsilon.org.

Jouw eenmalige schenking of gift is aftrekbaar als je kunt aantonen dat je € 60 of meer hebt geschonken. Zolang jouw totaal aan schenkingen groter is dan 1% van je ‘verzamelinkomen’ en maximaal 10% daarvan bedraagt, mag je ze aftrekken. Onder verzamelinkomen verstaat de belastingdienst het totaal van het inkomen uit werk en woning (box 1), het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en het belastbare inkomen uit sparen en beleggen (box 3).

Stort je gift op rekening NL73INGB0009636723 ten name van de Vrienden van Ypsilon.

Je kunt ons voor langere tijd steunen en dat volledig aftrekken mits je de schenking in een schriftelijke overeenkomst voor minimaal 5 jaar vastlegt. Sinds 1 januari 2014 is het niet meer nodig om deze schenking bij een notaris te laten vastleggen. De Belastingdienst heeft een voorbeeld van zo’n onderhandse akte beschikbaar gesteld. Klik hier om het formulier ‘Periodieke gift in geld’ van de Belastingdienst te downloaden.

Wil je iets afspreken wat je niet in dit formulier kwijt kunt? Laat je overeenkomst dan door onze huisnotaris opmaken. Neem hiervoor contact op met
aoosterling@ypsilon.org.

Nalaten

MIND Ypsilon komt op voor naasten van mensen met een (ernstige)  psychische kwetsbaarheid en wil dat blijven doen. Ook voor de generaties na ons. Misschien wil jij dat ook. Je kunt Ypsilon of de stichting Vrienden van Ypsilon als goed doel opnemen in je testament. Omdat er geen erfbelasting over hoeft te worden betaalt komt het bedrag volledig ten goede aan het doel.

Nadenken over nalaten
Nalaten. Niet echt een onderwerp waar je het dagelijks met elkaar over hebt. Aan de ene kant zo koud en kil, want het is onlosmakelijk verbonden met de dood. Aan de andere kant staat het volop in het teken van warmte, liefde en betrokkenheid. Je laat na aan wie je liefhebt. Voor ons kan jouw nalatenschap een groot verschil maken.


Bij MIND Ypsilon komen we al sinds 1984 op voor mensen met een (ernstige) psychische kwetsbaarheid. We maken ons hard voor de rechten en betrokkenheid van hun familieleden, we vechten tegen onrecht en eenzaamheid. En we strijden iedere dag voor een goede kwaliteit van leven, de juiste zorg, voor nu en in de toekomst.

Jouw nalatenschap kan een wereld van verschil maken voor goede doelen zoals MIND Ypsilon. En het kan een wereld van verschil maken voor de gezondheid van generaties na ons. En dat misschien wel mede dankzij jouw nalatenschap. Wil je daarom eens nadenken over het opnemen van MIND Ypsilon in je testament?

Vraag de brochure aan
Wil je eerst alles op je gemak doorlezen? In de brochure ‘Nadenken over nalaten’ lees je hoe dat gaat; een testament opstellen en er een vereniging als de onze in opnemen. 

Liever iemand persoonlijk spreken? Neem contact op met Arina Oosterling.
T 088 0002120 (maandag, dinsdag, woensdag van 10-14 uur)
E aoosterling@ypsilon.org

Anbi Vrienden

Ypsilon - ANBI statusZowel de vereniging Ypsilon als de stichting Vrienden van Ypsilon hebben de ANBI status. Een ANBI is een ‘algemeen nut beogende instelling’, een ‘goed doel’. Dat kan jou belastingvoordeel opleveren bij schenken en nalaten. En de gift of nalatenschap komt geheel ten goede aan het doel, (de stichting Vrienden van) Ypsilon.

Klik hier voor de ANBI-gegevens van de stichting Vrienden van Ypsilon. 

Meer informatie

  • Voor vragen over schenkingen, donaties en nalaten: bel Arina Oosterling, 088 0002120 (maandag, dinsdag, woensdag van 10-14 uur) of mail naar aoosterling@ypsilon.org.
ANBI logo