U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > Ypsilon
  3.  > Ria van der Heijdenprijs

Triade wint Ria van der Heijdenprijs 2019

Een ongebruikelijke stap, noemde juryvoorzitter Marianne van Duijn het. Niet één, maar drie genomineerden delen de Ria van der Heijdenprijs 2019: DE patiënt, DE naaste en DE hulpverlener. 'Kijkend naar alle genomineerden, zagen we stuk voor stuk fantastische projecten, van mensen met het hart op de goede plek, met organiserend vermogen, de kwaliteit van het leven verbeterend voor mensen met psychosegevoeligheid. Maar de echte helden en heldinnen van de psychiatrie zijn DE patienten en degenen die het dichtst bij hen staan, DE naasten en DE hulpverleners van de werkvloer, de 'koningen en koninginnen' van de zorg, zoals Ria van der Heijden hen noemde.

Van Duijn riep de voorzitters van Anoiksis en Ypsilon, Carola van Alphen en Jan Zandijk en Wiepke Cahn van het UMCU op namens de triadepartij die zij vertegenwoordigen, de prijs in ontvangst te nemen.

De prijs bestaat uit een prachtig kunstwerk van Annejole Jacobs en een (te delen) geldbedrag van € 5000,-.

Aanmoedigingsprijzen

Uit alle genomineerden reikte de jury de twee aanmoedigingsprijzen (à € 750,-) uit aan Stichting Nieuw Nabuurschap en de ClozapinePlusWerkgroep


Nieuw Nabuurschap
is in 2007 opgericht door mensen met
een familielid met ernstige psychiatrische problematiek en
biedt zinvol werk dóór cliënten vóór cliënten. In de Belastingtoko
worden belastingenaangiften en werkzaamheden in
verband met toeslagen gedaan.
Onder de Paperassentoko valt financiële/administratieve ondersteuning
als budgetbeheer en kwijtschelding gemeentelijke
belastingen. Zo’n 40 hoogopgeleide cliënten per week
leveren de diensten gratis aan mensen met een uitkering en
die in zorg zijn bij een ggz-instelling (1000 per jaar).
De ’klanten’ krijgen iets meer financiële ruimte door teruggave
of kwijtschelding van belastingen, advies over ziektekostenverzekering
en gemeentelijke tegemoetkomingen.
De medewerkers van Nieuw nabuurschap herstellen op persoonlijk,
functioneel en maatschappelijk gebied doordat ze
werken in een professionele omgeving, afgestemd op hun
kwetsbaarheid én hun deskundigheid.
Initiatiefnemer en voorzitter stichtingsbestuur is Lammert Floris
Kijk op www.belastingtoko.nl voor meer informatie.

ClozapinePlusWerkgroep
Veel mensen met een ernstige psychiatrische aandoening
zijn afhankelijk van medicijnen. Maar net zo veel mensen
klagen erover: over de werking: ‘de stemmen zijn nooit
helemaal weg’. Of over de bijwerkingen: ‘ik ben apathisch’,
‘word er dik van’.
De aanmoedigingsprijs gaat naar een groep mensen die zich
al sinds 2004 inzet voor de toepassing van een middel dat bij
een grote groep patiënten beter werkt dan alle andere middelen,
werkt als niets anders meer werkt: clozapine. Clozapine
wordt te laat of helemaal niet toegepast. De werkgroep
spreekt zelfs over een clozapinefobie waardoor artsen het
niet aandurven en patiënten hun laatste redmiddel onthouden.
Een middel dat de psychose verbetert, werkt bij verslaving,
suïcidaliteit vermindert en dus de kwaliteit van leven
verbetert.
De ClozapinePlusWerkgroep zet zich belangeloos en onafhankelijk
in voor patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening.
Het bestuur bestaat uit: Daniël van Dijk, voorzitter, Dan Cohen, secretaris, Jan Bogers, penningmeester, en de leden Selene Bond-Veerman, Raphael Schulte, psychiaters, Bert Bakker, internist, en Amy Jongkind, verpleegkundig specialist. 
Kijk voor meer informatie op: www.clozapinepluswerkgroep.nl

Lees hier het juryrapport

Genomineerden

Stichting Chapeau Woonkringen
De onafhankelijke stichting Chapeau Woonkringen biedt in verschillende gemeenten woonvoorzieningen, lokale woonkringen, afgestemd op de behoeften van mensen met psychosegevoeligheid.
Klik hier voor meer informatie

The Living Museum Nederland
Kunstwerkplaats voor mensen met een achtergrond in de psychiatrie en verslaving.
Klik hier voor meer informatie

Stichting Wonen Ypsilon Amsterdam
Helpt met ontwikkelen ‘stabiele en geschikte huisvesting voor mensen met een gevoeligheid voor psychose in Amsterdam.
Klik hier voor meer informatie

RIBW Nijmegen & Rivierenland
Informatie en ondersteuning op het gebied van stemmen horen, herstel, herstelondersteuning, ervaringsdeskundigheid en emancipatie. Bij een steunpunt werken alleen ervaringsdeskundigen. Het aanbod bestaat o.a. uit een open spreekuur, een infotheek, individuele ondersteuning, zelfhulpgroep en de cursus 'Omgaan met Stemmen Horen'.
Klik hier voor meer informatie

Ruud Dettmer van Basic Activering
Deelnemers doen binnen Basic Activering, werkervaring op. Helpen met het ontwikkelen, produceren, verkopen en onderhouden van producten en diensten. Basic Activering baseert zich daarbij op deskundigheid in het opzetten en begeleiden van arbeidservaringstrajecten en heeft kennis van de doelgroepen. Via de onderneming wil Basic Activering de kansen van deelnemers in het arbeidsproces stimuleren en vergroten.
Klik hier voor meer informatie

Sterk in eigen Kracht
Het begeleiden van relaties waarin een psychiatrische diagnose aanwezig is. Door middel van relatiecoaching begeleid ik (Thea van Bodegraven) partners om elkaar weer te zien, ondanks de diagnose. Of leer ik ouders hoe ze hun (volwassen) kind weer kunnen gaan zien, in plaats van alleen maar de focus op de diagnose te leggen. Het verschil met gangbare therapie is dat partners of ouders (soms) betrokken worden bij de behandeling. Maar daarin staan 'de patiënt' en de diagnose centraal. Bij deze vorm van relatiecoaching staan de partners centraal en is het een gegeven dat er sprake is van een diagnose die beiden apart en samen beïnvloedt.
Klik hier voor meer informatie

Stichting Psychosenet
PsychoseNet is een initiatief van ervaringsdeskundigen, naasten en hulpverleners en beoogt een laagdrempelige plek te zijn waar naast goede en normaliserende informatie over psychose ook hoop en steun geboden wordt. Naast informatie, blogs, ervaringsverhalen, video's, tools en een forum is er ook een eSpreekuur waar je anoniem vragen kunt stellen aan een team van experts. Sinds de oprichting van de site zijn daar bijna 4000 vragen gesteld én beantwoord.
Klik hier voor meer informatie

Kookclub de Gebakken Peren - Herstelnetwerk Gooi- en Vechtstreek
Een laagdrempelige activiteit voor iedereen… maar speciaal voor ggz-cliënten en mensen  uit de buurt met een kleine beurs.
Het idee is om voor, door en met elkaar samen tot een gezellige activiteit te komen. Meehelpen met boodschappen doen, koken, bedienen, afwassen. En daarna een spelletje spelen, muziek maken, zingen, gedicht voordragen, naar een gastspreker luisteren, enz.
Klik hier voor meer informatie

Theaterwerkplaats Smit
Theaterwerkplaats Smit maakt voorstellingen samen met ervaringsdeskundigen. Op vraag van ervaringsdeskundigen wordt een voorstelling gemaakt. Alles wordt bedacht samen met de ervaringsdeskundigen. Over thema's die aandacht behoeven in de samenleving en het professionele veld. Na de voorstellingen is er altijd een goed begeleide nabespreking.
Klik hier voor meer informatie

Altrecht Familiecoaching
Ondersteunende gesprekken worden gevoerd met naastbetrokkenen van een in Altrecht behandelde patiënt met een ernstige psychiatrische aandoening. Zo’n gesprek wordt gevoerd door twee familiecoaches; één sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) en één familie-ervaringsdeskundige (FED). Beiden niet betrokken bij de behandeling van de patiënt en niet op de hoogte van het dossier van de patiënt. Beiden opgeleid om familiecoaching gesprekken te voeren.
Stuur een mail voor meer informatie

Zeeuwse gronden
De totale omgang, personeel, cliënten en naasten is top. De betrokkenheid is groot, of het nu gaat om psychische of somatische zorg, maar ook qua huisvesting. De behandeling, die met zorg wordt gegeven, is menselijk en niet zakelijk. De cliënt is hier geen patiënt maar bewoner en onderdeel van onze samenleving. Niet alleen de behandeling medisch gezien, waarin de medicatie uiteraard een rol speelt, bestaat deze ook uit allerlei andere facetten, dagbesteding, structuur, beweging. Daarnaast is er dan ook ruimte voor ontspanning en leuke dingen zoals, vakantie, een BBQ, gezellig een terrasje pakken of het bezoeken van een attractie. De lijnen zijn zeer kort waardoor de geldstroom in hoofdlijnen besteed wordt aan het welzijn van de organisatie en de bewoners. Er is een hoge maat van flexibiliteit. Naast dit alles blijft de persoonlijke aandacht, maar zo ook de controle op de verleidelijke zaken, altijd gegarandeerd. 
Klik hier voor meer informatie

Ria van der Heijdenprijs

Als iemand zich heeft ingezet voor de kwaliteit van leven van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, schizofrenie, dan is het Ria van der Heijden wel. De oprichtster en eerste voorzitter van Ypsilon overleed in 2006.

De prijs wordt toegekend aan een persoon, organisatie of instelling, afdeling of team, die/dat iets bijzonders gepresteerd heeft dat - direct of indirect - ten goede komt aan de ernstig psychotische patiënt.

De prijs, genoemd naar de oprichtster van Ypsilon, is na haar overlijden in 2006, in het leven geroepen door Delta psychiatrisch ziekenhuis in Rotterdam (nu behorend bij Antes). Antes draagt de prijs per 2020 over aan Ypsilon . De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 5000.-, te besteden aan iets dat de ‘patiënt’ ten goed komt.

De criteria voor de prijs zijn geheel in de geest van Ria van der Heijden:

  • gericht op mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, psychosen en schizofrenie
  • vernieuwend, baanbrekend, onderscheidend
  • veelzijdig
  • bevordert kwaliteit van leven van de doelgroep
  • enthousiasmerend
  • elders toepasbaar en langer bestaand

De jury bestaat uit Marianne van Duijn (bestuursvoorzitter Antes), Bas van Raaij (zoon van Ria, mede-oprichter van Ypsilon, directeur Bureau de Mat), Gijs Francken (mede-oprichter Anoiksis) en Annemiek de Kruif (Ypsilon)

Eerdere prijswinnaars

Lees hier waarom Mark van der Gaag, De Windroos, de afdeling Palliatieve Zorg van Zon&Schild en Cuenta Conmigo eerder de Ria van der Heijdenprijs wonnen.

 

sluit venster