U bent hier:
  1. home
  2.  > zorg en herstel
  3.  > complexe zorg
  4.  > ziek in het buitenland

Psychotisch in het buitenland

Uw familielid is in het buitenland en heeft psychiatrische hulp nodig

Gaat er in het buitenland iets verkeerd, bel dan onmiddellijk een alarmcentrale om hulp op gang te brengen. Ook kan hulp ingeroepen worden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en/of de ambassade in het betreffende land. Ook kan de lokale huisarts ingeschakeld worden.

Ministerie van Buitenlandse zaken
Telefoon +31 70 348 64 86
In noodgevallen kunt u dit nummer ook buiten kantooruren bereiken.

De voorzieningen in een psychiatrisch ziekenhuis in het buitenland zijn meestal veel minder dan die in Nederland. De regelingen rondom gedwongen opname verschillen niet zoveel met die in Nederland. Bevoegdheden en termijnen kunnen wel afwijken. 
Problemen kunnen ontstaan bij dekking van aanvullende kosten (bijvoorbeeld voor repatriëring naar Nederland).

Europa

EUFAMI, European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness, is een organisatie voor vrijwilligersorganisaties door heel Europa. Eufami houdt zich bezig met de belangen van mensen met een psychische aandoening en hun verzorgers/familie. Ypsilon neemt deel in Eufami.

Eufami
Adres: Diestsevest 100, B 3000 Leuven Belgium
www.eufami.org
E info@eufami.org
T + 32 16 74 50 40
F + 32 16 74 50 49

Uw familielid wil op vakantie naar het buitenland. U vraagt zich af of dat verstandig is.

Voor vertrek is het raadzaam de volgende vragen te stellen:

  • Kun je goed tegen veranderingen?
  • Kun je gemakkelijk zonder familie en vrienden?
  • Kun je goed ontspannen?
  • Kun je gemakkelijk je vertrouwde omgeving verlaten?
  • Ben je in staat je dagelijkse bezigheden op tijd af te ronden?
  • Heb je veel tijd nodig om dingen voor te bereiden?

Hoe meer vragen je met nee beantwoordt, hoe kritischer je moet kijken naar je vakantieplannen. Het helpt om niet te ver weg te gaan zodat je als er iets gebeurt snel thuis bent. Samen met anderen op vakantie gaan, helpt soms ook.

Reisverzekering 

Een reisverzekering is een absolute noodzaak. Een doorlopende reisverzekering is handig, omdat, wanneer iemand onverwacht naar het buitenland gaat en psychische klachten heeft, het regelen van zo'n verzekering nogal eens vergeten wordt. Iemand terughalen uit het buitenland is heel duur.

Behandelmogelijkheden in het buitenland

In Europa via de zusterorganisaties of het ministerie van Buitenlandse Zaken. Buiten Europa via Wereld Gezondheidsorganisatie (World Health Organization/WHO) in Geneve (Zwitserland), de World Fellowship for Schizophrenia and allied disorders(WSFAD) of het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Vermissing in het buitenland

Lukt het u niet (op korte termijn) de vermiste persoon te traceren, meld de vermissing dan bij de politie van diens woonplaats. De politie kan dan besluiten om de hulp in te roepen van internationale politiediensten. Vraag een kopie van de melding en noteer de naam van de contactpersoon bij de politie.

Informatie

Rijksoverheid
Op rijksoverheid.nl staat informatie over wat te doen bij problemen in het buitenland:
Bijvoorbeeld: Slim op reis of Wat te doen als iemand vermist wordt

Rode Kruis
 www.rodekruis.nl.  Zoek op ‘vermiste personen’.
De hulplijn ‘Vermiste Personen’ is 7 dagen per week, 24 uur per dag, bereikbaar op (0800) 83 76 478.

Leger des Heils
Heeft een netwerk van contacten in buitenland.
Kijk op: www.legerdesheils.nl/vermiste-personen

sluit venster