U bent hier:
 1. home
 2.  > actueel
 3.  > oproepen
 4.  > deelname onderzoek

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijke studies naar oorzaken van en behandelmethoden voor schizofrenie en psychosen kunnen niet plaatsvinden zonder onderzoek van familie en patienten. Onderzoekers vragen Ypsilon regelmatig om een oproep te mogen doen aan leden en hun familie.

december 2016 - LET OP: Gewijzigd telefoonnummer!

Deelnemers gezocht voor SMARTapp studie

SMARTapp onderzoek

Onderzoek naar een mobiele telefoon applicatie (app), in de vorm van een dagboek, die steun en tips kan geven. Deze app heeft  als doel het verbeteren van het dagelijks leven, zoals stemming, stressniveau, en algemeen welzijn van personen met een psychotische aandoening.

Wat houdt de studie in?

U zult gevraagd worden gedurende 3 achtereenvolgende weken de app op de telefoon te gebruiken. De app geeft op meerdere momenten van de dag een melding. Op deze momenten zult u een aantal vragen beantwoorden in de app die gaan over bijvoorbeeld slaap, voeding, sociale activiteiten en stemming. Voorafgaand aan de drie weken vindt een eerste bijeenkomst plaats (ca. 2,5 uur) en na afloop een tweede bijeenkomst (ca. 1,5 uur), waarin vragenlijsten en een interview worden afgenomen.

Wie kan er deelnemen?

Personen die een psychose hebben of hebben gehad (diagnose in het schizofrenie-spectrum)
Leeftijd: tussen 18-60 jaar
Het is belangrijk dat u de Nederlandse taal goed beheerst om de app goed te kunnen begrijpen

Belangrijk om te weten

De deelname aan het onderzoek is vrijwillig. U kunt op ieder moment, zonder opgave van reden, stoppen.
Het onderzoek is goedgekeurd door de medisch ethische toetsingscommissie VUmc.
Gegevens en resultaten worden vertrouwelijk verwerkt en gebruikt.

Vergoeding

De deelname wordt met €150,- vergoed. (eventuele reiskosten gemaakt in het kader van het onderzoek worden ook vergoed)

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd en/of wilt u meer weten? 
Neem dan gerust vrijblijvend via e-mail of telefoon contact met ons op! 
E: smartapp.fgb@vu.nl 
T: 06-81545854

 

Oktober 2016

PURPOSE – Een studie naar het voorkomen van psychose

In deze studie onderzoeken we bij jongeren met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose of behandeling met omega-3 vetzuren (visolie) helpt in het voorkomen van psychose. De PURPOSE studie is een grote internationaal wetenschappelijke studie met 9 deelnemende landen.

Wie kunnen er deelnemen?

Jongeren in de leeftijd van 13 en 20 jaar met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose. Vroege signalen zijn buitengewone ervaringen in de waarneming en het denken, maar ook een afname in het functioneren bij mensen met een eerstegraads familielid die een psychose heeft doorgemaakt.

Wil je meer weten over de studie? 

Kijk eens op onze website of neem contact op met de onderzoekers van het PURPOSE studie team. Zij staan je graag te woord! We zijn bereikbaar per email:
purpose-onderzoek@umcutrecht.nl of je kunt ons telefonisch bereiken via ons secretariaat: 088-7558180

Klik hier voor de website

 

September 2016

Gezocht: mensen die willen vertellen over hun ervaringen met het vinden van passende langdurige zorg en ondersteuning

Landelijk Platform GGz (het platform waar Ypsilon deel van uitmaakt) doet op verzoek van het ministerie van VWS onderzoek naar de wijze waarop mensen met psychische klachten langdurige zorg en ondersteuning vinden. Heeft u recent (dus na 1 januari 2015) ervaring gehad met het zoeken naar langdurige zorg en ondersteuning bij uw psychische klachten? Of bent u familielid van iemand met die ervaring? Dan willen wij graag met u (samen) praten over de volgende punten:

• Krijgt u hulp van familie/naasten? 
  Is dat voldoende of heeft u behoefte aan meer of andere zorg/ondersteuning?
• Kunt u informatie over de mogelijkheden voor zorg/ondersteuning goed vinden?
• Weet / wist u waar u naar toe moet gaan voor het aanvragen van zorg/ondersteuning?
• Met wie heeft u allemaal te maken bij (het vinden van) de zorg/ondersteuning?
• Hoe lang duurde het voordat de zorg/ondersteuning geregeld was?
• Sluit de zorg/ondersteuning aan bij uw behoefte?

Het LPGGz wil de resultaten uit dit onderzoek gebruiken om naar het ministerie van VWS duidelijk te maken hoe mensen met psychische klachten gemakkelijker passende zorg en/of ondersteuning kunnen vinden. U kunt helpen door uw ervaringen met ons te delen, zodat wij weten wat er goed gaat en wat er beter moet.

We onderzoeken diverse situaties:
• U kunt zich aanmelden als u zelfstandig thuis woont met mantelzorg, of
• als u thuis woont met professionele zorg en /of ondersteuning, bijvoorbeeld via de ZVW of via de WMO (gemeente). Mogelijk heeft u een PGB.

Daarnaast zijn we ook op zoek naar mensen die
• in een beschermde woonvorm zijn gaan wonen met zorg en ondersteuning, of
• in een kleinschalig wooninitiatief met zorg en ondersteuning zijn gaan wonen met PGB.

En tot slot zoeken we ervaringen van een specifieke groep, namelijk jongvolwassenen (18-25 jaar) met autisme, die
• thuis professionele zorg en ondersteuning krijgen, of
• in een wooninitiatief wonen met zorg en ondersteuning en PGB.

Als u wilt deelnemen aan dit onderzoek en uw ervaringen wilt delen, plannen we een persoonlijk interview bij u thuis of op een locatie van uw voorkeur. Een medewerker van LPGGz of van Ypsilon zal het gesprek met u voeren. Een familielid mag desgewenst ook bij het interview aanwezig zijn. De gesprekken vinden plaats in de periode september-november 2016.

Aanmelden

 

 

Juni-augustus 2016

FEMM; Fitheid en Gezondheidsbeleving bij een psychotische stoornis.

Contact persoon:
Lieke Huijbers
a.a.m.huijbers@umcutrecht.nl
tel: 06-41441895
FEMM

Wie kan er mee doen?strong>
Mensen met een psychotische stoornis, tussen de 18 – 65 jaar.

Samenvatting:
Lichamelijke activiteit lijkt een positief effect te hebben op de gezondheid en het verminderen van symptomen bij mensen met een psychotische stoornis. Om de juiste bewegingsinterventie aan te bieden is het verstandig om vooraf iemand zijn fitheid in te schatten met een inspanningstest. De FEMM studie richt zich op de ingebruikneming van inspanningstesten voor mensen met een psychotische stoornis en kijkt tegelijk of er inderdaad een relatie zichtbaar is tussen het inspanningsvermogen en de mentale gezondheidsbeleving. En wat zou de invloed van motivatie hierop zijn?

Wat houdt het in voor de deelnemer?
Deelnemers komen eenmalig naar het UMC voor een duur van 2 uur. Tijdens dit bezoek worden twee inspanningstesten en een psychiatrisch interview afgenomen. Daarnaast zijn er een paar korte vragenlijsten en computer taakjes.

Wat kunnen behandelaren/verpleegkundigen/studenten van deze studie leren?
Door het valideren van sub-maximaal testen kunnen deze intensiever worden gebruikt bij het inschatten van iemand zijn fitheid, waardoor bewegingsinterventies op maat kunnen worden aangeboden. Het doel van deze studie is om aan te tonen dat lichamelijke fitheid niet alleen invloed heeft op de gezondheid, maar ook symptomen doet verminderen bij mensen met psychotische stoornissen.

Looptijd:

Juni – september 2016

Klik hier voor downloaden Flyer

 

juni 2016 - december 2016

Hersenfunctie en psychische problemen in het dagelijks leven

Veel jonge mensen hebben last van psychische klachten. Deze klachten kunnen worden gekenmerkt door bijv. een sombere stemming, gebrek aan energie, vermoeidheid, geen zin hebben in dingen, verminderde belangstelling voor hobby's, werk of mensen in de omgeving. Maar ook kunnen jongen mensen last hebben van gevoelens van wantrouwen, moeite met denken of veranderingen in de waarneming (zoals het horen van geluiden die anderen niet horen of andere vreemde gewaarwordingen). Op de afdeling Psychiatrie en Neuropsychologie van de Universiteit Maastricht loopt momenteel het SMARTSCAN onderzoek om te bestuderen of bepaalde psychologische trainingen deze klachten kunnen verminderen. Ook willen we het verband tussen hersenfunctie en psychische problemen onderzoeken. We verwachten namelijk dat psychische veranderingen samengaan met veranderingen in de hersenen.

Hoe ziet het onderzoek er uit?

Op basis van een telefonische screening kunnen we bepalen of je kan deelnemen aan het onderzoek. Het onderzoek bestaat o.m. uit een interview, een aantal psychologische taken en vragenlijsten. Tijdens het onderzoek worden er ook groepstrainingen aangeboden: een training om mindfulness gerelateerde oefeningen in je dagelijkse leven te integreren OF groepsgesprekken over de actualiteit en sociale interacties. Door loting wordt bepaald welke training je krijgt. Daarnaast vragen we je je dagelijkse ervaringen te noteren in een elektronisch dagboek (Psymate). Voor en na de training wordt er een MRI scan gemaakt die de hersenactiviteit meet tijdens het uitvoeren van een aantal taken.

Alle afspraken vinden plaats in een onderzoeksruimte van de Universiteit van Maastricht.

Je kan deelnemen aan het onderzoek als je:

 • tussen 16-25 jaar oud bent
 • psychische klachten hebt zoals hierboven beschreven
 • rechtshandig bent
 • geen metalen implantaat, pacemaker of claustrofobie hebt in verband met MRI onderzoek

Voor deelname ontvang je een vergoeding van 100 euro + reiskostenvergoeding. Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten over het Smartscan onderzoek? Neem dan gerust contact met ons op!

Onderzoekers: Stijn  Michielse en Jindra Bakker (promovendi)

 Meedoen aan de studie kan per direct, en tot 20 augustus 2016

Mail naar smartscan@maastrichtuniversity.nl of bel 043 - 388 38 68 of 06 - 467 05 507 of klik hier voor meer informatie!

 

 

april 2016

E-Health, vragenlijst cliënten en naasten

Generieke module eHealth in de GGZ

Bent u iemand met psychische problemen of kent u iemand in uw naaste omgeving? Denkt u graag mee over het gebruik van de computer, apps, zelftesten en beeldbellen rondom de zorg van uzelf of uw naaste? Dan lezen we graag uw ervaringen en verwachtingen.

Op dit moment wordt er door professionals en cliënten- en familievertegenwoordigers heel hard gewerkt aan een generieke module eHealth, zorg die dus ondermeer digitaal plaats vindt. We beschrijven hoe het beste de zorg verleend kan worden met gebruik van digitale zorg. We vinden het van belang ervaringen van cliënten en naasten mee te nemen. Daarom hebben vertegenwoordigers van cliënten- en familieorganisaties een vragenlijst opgesteld.
Met deze vragenlijst willen we inventariseren wat volgens cliënten en hun naasten wel en niet helpt bij het gebruik van digitale zorg.

Doet u mee?

De vragenlijst is bedoeld voor mensen die ervaring hebben met digitale zorg. Wilt u ook uw ervaring en mening met ons delen, klik dan op https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/gmehealth. Het kost niet meer dan 10 minuten en de antwoorden worden uiteraard volledig anoniem verwerkt. De vragenlijst blijft tot 20 mei 2016 online.

Anderen attenderen

Kent u mensen die ervaring hebben met digitale zorg in uw omgeving, in uw gespreksgroep e.d., wijs ze dan ook op dit onderzoek en stuur de link naar de vragenlijst door. Want hoe meer mensen deze vragenlijst invullen, hoe beter we aan kunnen geven wat cliënten en naasten verwachten van goede digitale zorg. 

Meedoen? Klik hier.

 

februari 2016

Zelfhulpcursus voor werkende mantelzorgers

Oproep om mee te doen met een zelfhulpcursus voor mantelzorgers en onderzoek 
Bent u in uw privé-situatie verzorger van bijvoorbeeld uw vader of moeder, partner of kind, of vriend(in), met verhoogde kwetsbaarheid voor psychose? En doet u dat naast uw betaald werk? En is dat voor u soms lastig (stressvol)? 
Dan is de e-zelfhulpcursus over mantelzorg van het AMC wellicht een goede hulp voor u! Aanmelden kan per direct en doorlopend.

De cursus
• Is ontwikkeld door het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid (AMC Amsterdam) 
• Is gratis en kunt u met het cursusmateriaal zelf doen waar en wanneer het u het beste uitkomt, bijvoorbeeld thuis. U kunt ervoor kiezen om alleen de cursusonderdelen te doen die u handig vindt voor uw eigen situatie. U kunt zelf aan de slag met de cursus, en kunt uw thuiscomputer erbij gebruiken en/of aan de slag met het geprinte werkboek
• Probeert u te helpen met de rol van verzorger én het combineren van zorg met werk en sociaal leven. De oefeningen, ondersteunende teksten, en tips, zijn gericht op het invulling geven aan mantelzorg en op het beter samen laten gaan van zorg met werk en sociaal leven. 
• Is er voor personen van 23 jaar en ouder, die minimaal 12 uur per week betaald werk doen, en die mantelzorg verlenen voor minimaal 2 uur in de week en er last (stress) van ondervinden
• Wordt wetenschappelijk onderzocht 
• Heeft 2 startmomenten (direct na uw aanmelding of 8 weken na uw aanmelding, het startmoment is afhankelijk van de cursistengroep waarin u wordt ingedeeld na uw aanmelding) en 150 personen kunnen meedoen

Hoe kunt u uzelf opgeven?
Is deze cursus iets voor u? En bent u bereid met het onderzoek mee te doen door een vragenlijst in te vullen (1 keer na aanmelding, 1 keer na 4 weken, 1 keer na 8 weken; invullen duurt zo’n 15 minuten) en aan het eind uw mening over de cursus te geven? 
Neem dan contact op met onderzoeker dr. Edwin Boezeman via telefoon (020 566 5340) of email (e.j.boezeman@amc.nl) en geef u bij hem op voor het meedoen met de cursus en het onderzoek.

Meer informatie: klik hier

 

januari 2016

Praat u mee over veilige zorg rondom medicijnen?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet onderzoek naar de ervaringen en wensen van mensen die veel verschillende medicijnen gebruiken, waaronder antipsychotica. Wij zijn zowel op zoek naar mensen die zelf deze medicijnen gebruiken als naastbetrokkenen. Wilt u uw ervaringen met ons delen en vertellen wat u belangrijk vindt om te verbeteren in de zorg rondom medicijnen? Dan nodigen wij u uit voor een groepsinterview samen met 5 tot 7 andere personen. Dit groepsinterview zal in de eerste helft van februari 2016 plaatsvinden:

Het groepsinterview vindt plaats in de omgeving van Utrecht op een locatie die goed bereikbaar is met de auto en het openbaar vervoer.

Wij zijn op zoek naar mensen:
-die antipsychotica gebruiken;
-die nog een andere ziekte hebben (bijv. suikerziekte, reuma, COPD of hart/vaatziekte);
-die minimaal 5, maar bij voorkeur 7, of meer verschillende medicijnen per dag gebruiken;
-die eventueel (geen vereiste) in 2015 of 2014 tijdelijk opgenomen zijn geweest in een ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis of GGZ-instelling

En we zijn op zoek naar naastbetrokkenen of mantelzorgers:

-waarvan de naaste aan bovengenoemde criteria voldoet;
-die zicht hebben op de geboden zorg rondom de medicatie.

Hebt u interesse om mee te werken aan het groepsinterview of heeft u nog vragen over het onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met Lidwien Lemmens: lidwien.lemmens@rivm.nl of (030)2744016 (ma-do) of Marjolein Weda: marjolein.weda@rivm.nl of (030)2744214 / 06 52838053. Uw reiskosten en deelname worden vergoed. 

 

december 2015

Geheugen- en concentratieproblemen bij psychosegevoeligheid

Achtergrond van het onderzoek
Jongeren met een psychose hebben naast psychotische klachten, ook vaak last van geheugen- en concentratieproblemen. Deze problemen blijven vaak bestaan nadat andere psychotische klachten zijn verdwenen. Wij vermoeden dat dit komt om het muscarinesysteem in de hersenen minder goed functioneert bij jongeren met psychosegevoeligheid.

Hoe ziet het onderzoek er uit?
Tijdens het onderzoek wordt er op twee verschillende dagen foto’s van de hersenen gemaakt in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Op de eerste onderzoeksdag zal er een SPECT-scan en een MRI-scan worden gemaakt en op de tweede dag zal nogmaals een MRI-scan gemaakt worden. Daarnaast  worden er op beide testdagen vragenlijsten en een aantal geheugen- en aandachtstaken afgenomen.

Wij zijn hiervoor op zoek naar mensen  die:

-Recent psychotische klachten hebben ervaren of deze op dit moment ervaren
-Op dit moment geen medicatie gebruiken voor deze klachten, hiermee gaan stoppen of lage dosering antipsychotica gebruiken
-Tussen de 18 en 40 jaar oud zijn
-Lichamelijk gezond zijn

Voor deelname ontvang je een vergoeding. Daarnaast krijg je de hersenscan mee naar huis en eventueel de uitslag van de geheugen- en aandachtstaken.

Heb je interesse heb  in deelname aan het SMURF onderzoek, of wil je meer informatie? Meld je dan aan door een email te sturen naar smurf@maastrichtuniversity.nl of bel naar
06-43572055 of 020-5668323.

Team
Claudia Vingerhoets, psycholoog
Geor Bakker, psycholoog
Oswald bloemen, psychiater
Professor Therese van Amelsvoort, psychiater

 

september 2015

INZICHT deel 2-studie

Soms zien mensen met een psychotische aandoening dingen die er niet zijn, zogenaamde ‘visuele hallucinaties’. We weten nog niet precies hoe deze beelden ontstaan. Dat willen we onderzoeken door middel van scans die de hersenactiviteit tijdens het maken van visuele taken meten (fMRI-scans). Zo kunnen we onderzoeken hoe het zien verloopt en hopen we beter inzicht te krijgen in hoe het kan dat mensen dingen zien die er niet zijn.  Ook worden er testen afgenomen die het zicht onderzoeken. 

Daarvoor zijn we nog op zoek naar mensen:

 • die óf nog de afgelopen maand, óf nog nooit ‘dingen hebben gezien’,
 • met schizofrenie, een schizoaffectieve stoornis, een schizophreniforme stoornis of een psychotische stoornis NAO;
 • tussen de 18-55 jaar;
 • zonder neurologische aandoening.

Waar en wanneer:

 • 2 bezoeken van ongeveer 2 uur aan het NeuroImaging Center te Groningen (naast het UMC)
 • 1 bezoek van 1 uur aan de polikliniek Oogheelkunde, UMC Groningen

Vergoeding:
 • Reiskosten
 • 2 x € 25 aan VVV-bonnen.

Meer informatie of belangstelling? Marouska van Ommen, tel.: (050) 361 9016, e-mail: m.m.van.ommen@umcg.nl

 

september 2015

Diepe hersenstimulatie voor tardieve dystonie en dyskinesie

Als antipsychotica langere tijd gebruikt worden, ontstaan bij sommige mensen tardieve dyskinesie en/of tardieve dystonie. Dit zijn ernstige bewegingsstoornissen die zich uiten door oncontroleerbare draaiende of trekkende bewegingen in het gelaat, de nek, de armen, benen, of romp. De behandeling van deze bijwerkingen is niet eenvoudig. Stoppen met de antipsychotica is vaak niet mogelijk omdat de psychose dan terugkomt. Vaak wordt geprobeerd om de dosering van het antipsychoticum te verlagen, of te switchen naar een ander antipsychoticum, of een medicijn tegen de bewegingsstoornissen toe te voegen.

Als deze behandelingen geen effect hebben en patiënt lijdt erg onder de bewegingsstoornis dan is Diepe Hersen Stimulatie een mogelijkheid. Diepe hersenstimulatie (DBS) is een operatie waarin twee dunne geleidingsdraden in het bewegingscentrum van de hersenen worden geplaatst. Deze draden worden verbonden aan een pacemaker. Door de stimulatie worden bepaalde hersencellen gestimuleerd wat een grote verbetering van de bewegingsstoornissen kan geven. De techniek van DBS wordt al vele jaren, met veel succes, toegepast bij o.a. de ziekte van Parkinson. DBS blijkt daarbij effectief en veilig. Uit buitenlands onderzoek weten we dat DBS bij tardieve dyskinesie en dystonie als gevolg van medicijngebruik gemiddeld 80% verbetering geeft van de bewegingsstoornis. Bovendien heeft het nauwelijks invloed, zowel positief als negatief, op psychiatrische klachten.

In Nederland is er weinig ervaring met deze behandeling. Het onderzoek heeft als doel om DBS voor deze indicatie in Nederland te introduceren en na te gaan wat het effect is van DBS op de bewegingsstoornissen en de psychiatrische symptomen. Voor het onderzoek zoeken wij mensen tussen de 18 en de 65 jaar die al langere tijd last hebben van bewegingsstoornissen als gevolg van medicijnen en waarvoor al een aantal behandelingen geprobeerd zijn. Het is belangrijk dat deze mensen ernstige hinder van hun klachten ondervinden en dat hun psychiatrische toestandsbeeld de laatste zes maanden stabiel is.

Meer informatie over het onderzoek kunt u vinden op de website: www.bewegingsstoornissendoormedicijnen.nl. Mocht u vragen hebben over het onderzoek of overweegt u om deel te nemen aan het onderzoek, bespreek dit dan met uw eigen behandelend psychiater of huisarts. Uw behandelaar kan u verwijzen naar de bewegingsstoornissen poli van het Symfora Meander in Amersfoort. Ook kunt u contact opnemen met de coördinerd onderzoeker Mvr. Charlie Mentzel (psychiater in opleiding) via de mail op c.mentzel@ggzcentraal.nl of via de telefoon op 06-23191924

 

februari 2015

Graduate studie

Onderzoekers van het universitair medisch centrum Utrecht (UMCU) onderzoeken het effect van liraglutide bij patiënten met diabetes die veroorzaakt kan zijn door antipsychoticagebruik.

Meedoen?

Wij zoeken:

 • Patiënten met een psychotische stoornis
 • Patiënten van 18 jaar of ouder
 • Patiënten die hun diabetes mellitus ontwikkeld hebben door het gebruik van antispychotica, op zijn minst 6 maanden geleden
 • Patiënten moeten op zijn minst 3 maanden Metformine gebruiken

Voor informatie en aanmelden: klik hier 

 

december 2014

CONNECT onderzoek

Onderzoekers van het universitair medisch centrum Utrecht (UMCU) zijn op zoek naar broers (leeftijd van 18 – 50 jaar) van patiënten die schizofrenie hebben. Het doel van het onderzoek is om meer te weten te komen over het effect van omgeving op de hersenen en welke rol genen daar in spelen.

Bij dit onderzoek worden hersenfoto’s gemaakt met behulp van een MRI scanner. Daarnaast vragen we u een taak uit te voeren en vult u een aantal vragenlijsten in. In totaal duurt het onderzoek 4 uur.

Meedoen?

Voor deelname aan dit onderzoek ontvangt u 60 Euro. Tevens worden reiskosten vergoed.

Heeft u interesse om deel te nemen of heeft u vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op via j.m.c.vanleeuwen@umcutrecht.nl of 088 75 56030.  

 

oktober 2014

Behandeling apathie en lusteloosheid

Onderzoekers van het NeuroImaging Center in Groningen (UMCG)  zijn bezig met een behandelstudie om de klachten van apathie en lusteloosheid bij mensen met een vatbaarheid voor psychose te verminderen. Het is een onderzoek naar de neurale basis van apathie en mogelijke neurostimulatieve behandelmethoden (TMS en tDCS). Voor dit onderzoek wordt samengewerkt met GGZ-instellingen in Midden en Noord-Nederland.

Meedoen?

Aan deze studie kunnen mensen meedoen met 1) een vatbaarheid voor psychose, 2) klachten van apathie en lusteloosheid en 3) behoefte hebben aan een behandeling. Daarnaast kunnen mensen ook meedoen aan enkel een MRI-onderzoek en hiervoor is het niet noodzakelijk dat er sprake is van apathie en lusteloosheid.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de onderzoekers verbonden aan het NeuroImaging Center:

Claire Kos (c.kos@umcg.nl, 050 363 8792)
Nicky Klaasen (n.klaasen@umcg.nl, 050 363 8999)
Marie-José van Tol (m.j.van.tol@umcg.nl, 050 363 4955)

Of bekijk de website met korte informatiefilm over het onderzoek: www.apathiestudie.wordpress.com

 

maart 2014

Agressievermindering door voedingssupplementen

Onderzoekers van de afdeling psychiatrie van het Leids Universitair Medisch Centrum  willen graag onderzoeken of agressie onder langdurig opgenomen psychiatrisch patiënten vermindert  en als zodanig hun welzijn toeneemt na het aanbieden van voedingssupplementen (vitaminen, mineralen en vetzuren). In eerder onderzoek bij andere groepen (o.a. schoolkinderen en gedetineerden) is namelijk gebleken dat agressie aanzienlijk verminderde (28 tot 47%) na het aanbieden van een combinatie van multivitaminen, mineralen en vetzuren. Men voelt zich dus beter en ook nemen de negatieve gevolgen van een agressie doorbraak voor clienten significant af.

Als onderzoekers willen ze graag weten hoe patiënten en hun familieleden denken over verschillende kanten van dit onderzoek: is agressie een belangrijk onderwerp, zijn er onderwerpen die met voeding en agressie te maken hebben die ook moeten worden onderzocht, zijn de handelingen die we patiënten willen vragen te doen in het kader van het onderzoek acceptabel?

Meedoen?

Bent u patiënt (geweest) op een afdeling voor langdurige psychiatrische opname of bent u een naaste van iemand die langdurig opgenomen is of is geweest? Dan willen wij u vragen een vragenlijst in te vullen. Uw antwoorden zullen worden gebruikt om het onderzoek verder uit te werken. Alle gegevens kunnen anoniem worden ingevuld.

Klik hier om de vragen te beantwoorden. (5 minuten)

Informatie: a.schat@lumc.nl

 

mei 2013

PET onderzoek

Onderzoekers van het universitair medisch centrum Utrecht (UMCU) zijn op zoek naar mannen en vrouwen (in de leeftijd van 18-40 jaar) die een psychose hebben (gehad) of de diagnose schizofrenie niet langer dan twee jaar geleden (dus vanaf 2011).

Voor deelname aan dit onderzoek ontvangt u een vergoeding van € 160,=; tevens worden de reiskosten vergoed.

Bij dit onderzoek worden er hersenfoto’s gemaakt met behulp van een MRI en PET scanner. Het onderzoek duurt in totaal zes uur, verdeeld over twee aparte dagdelen.

Heeft u interesse om deel te nemen of heeft u vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op via t.f.vanderdoef@umcutrecht.nl of 088 7557549 of 0647512266.

 

januari 2013

Tweelingonderzoek

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) zoekt voor  hersenonderzoek tweelingen, waarvan één of beiden een psychotische kwetsbaarheid heeft, tussen de 18 en 65 jaar. 
Doel van deze studie is het onderzoek naar risicofactoren voor het ontstaan van schizofrenie. Daarnaast willen we meer te weten komen over de hersengebieden die mogelijk betrokken zijn bij schizofrenie.

Informatie: Marc Bohlken, (088) 755 7121 of via m.bohlken@umcutrecht.nl

 

2010 - 2020

BRIDGE onderzoek

Bridge staat voor 'BRain Imaging, Development & GEnetics' en is een onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), bedoeld voor kinderen en jongeren (10-16 jaar) die (een) ouder(s) hebben met een bipolaire stoornis of schizofrenie.

Kinderen van ouders met schizofrenie of een bipolaire stoornis hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis. Onbekend is echter welke factoren in deze ontwikkeling een rol spelen: wat zijn risicofactoren en wat zijn beschermende factoren? Deze vragen staan in dit onderzoek centraal. Zowel de invloed van biologische, psychologische als sociale factoren zal onderzocht worden.

Lees meer op www.bridge-onderzoek.nl

sluit venster